| ENGLISH | POLSKI |

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA ČESKÉM BĚHU ŽEN Ostrava 2020

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.

Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.ceskybehzen.cz.

Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Všechny závodnice jsou v ceně závodu pojištěny proti úrazu.

REGISTRACE

Registrace probíhá na internetových stránkách pořadatele www.ceskybehzen.cz vyplněním a odesláním registračního on-line formuláře. Po řádném odeslání registrace systém zašle na uvedený mailový kontakt notifikaci včetně údajů pro úhradu startovného. Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu. Registrují se také účastníci dětských závodů. Je to z důvodu správy výsledků, fotografií.

Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele převodem či online platbou. Přijetí platby startovného je oznamováno zpět mailovou notifikací a projeví se připsáním startovního čísla v online startovní listině.

Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší. Zaplacený registrační poplatek (startovné) účastníkem je nevratný. Lze jej ale převést na jiného účastníka.

Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@ceskybehzen.cz. Tato změna není zpoplatněná. 

PREZENTACE

Každý registrovaný závodník je povinen se prezentovat k závodu ve dnech, časech a na místech určeném pořadatelem. Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě předložení kopie OP účastníka a kopie jeho potvrzujícího emailu. Prezentace týmů je možná alespoň jedním ze členů týmu. Prezentace závodníků pro Rodinný běh s dm je možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce. Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček. Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

 

ZÁVOD

Pro všechny tratě

Vždy se jedná o závod s hromadným startem.

Závodí se dle pravidel IAAF (mimo Nordic Walking, Rodinný běh s dm a Slavata Triatlonu).

Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času musí být umístěna předepsaným způsobem viz Propozice závodu. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci. Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekingové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky (neplatí pro hole v závodě Nordic Walking). Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať. Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty. Občerstvení pro závodníky bude podáváno v cíli. První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží cenu. Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat. Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@ceskybehzen.cz.

Pro týmy

Týmy soutěží pouze na trati 5 km. Závod týmů běží právě 4 běžkyně. Absolvují závod hromadně. Jejich časy se sčítají. Vítězí tým s nejnižším součtem časů. 

Pro Rodinný běh s DM

Závod s hromadným startem bez měření času. Všechny děti, případně v doprovodu rodičů běží stejnou trať, jsou však rozděleny do dvou skupin dle věku viz Propozice výše. Registrují seděti i rodiče. Startovní číslo při povinné prezentaci obdrží děti i rodiče. Každé dítě obdrží uvítací balíček při prezentaci a účastnickou medaili, pitný režim a malý dárek po doběhu.

Pro Nordic Walking

Závod s hromadným startem. Povinným doplňkem chodce jsou hole. Lze si zapůjčit u startu závodu. Jinak platí pravidla pro běhy uvedená výše.

Tombola

Ceny tomboly jsou rozdělovány na základě žetonů obdržených každou dámou se startovním číslem po příchodu do místa konání tomboly a vyhlášení. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených v rámci akce Český běh žen

Vyplněním registrace – online nebo osobně př prezentaci – účastník akce nebo jeho zákonný zástupce - souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze pořádajícího SSK Vítkovice, z. s.  se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, ulice Závodní ulice 2891/86, 703 00, IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, registrovaném ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L, vložka 18, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím SSK Vítkovice, z. s. pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a dále pro nekomerční užití dokumentačních fotografií a video záznamů pro účely prezentace nebo propagace své činnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň účastník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo na změny