REGISTRACE
PROPOZICE
TRATĚ

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

s účastí nezletilého do 15 let na akci Český běh žen Ostrava 2019 pořádané Sdružením sportovních klubů Vítkovice, z.s. dále jen „pořadatel“

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trvalé bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vztah k nezletilému (matka/otec atp.): . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonické a e-mailové spojení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nezletilý

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trvalé bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zákonný zástupce tímto vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas s účastí nezletilého do 15 let na akci Český běh žen, a to za podmínek uvedených na internetových stránkách www.ceskybehzen.cz.

Zákonný zástupce výslovně uvádí, že se seznámil s podrobnostmi akce a nemá vůči nim žádné výhrady.

Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů nezletilého, které nebudou poskytnuty třetím osobám a plní pouze administrativní úlohu.

Zákonný zástupce uvádí, že je srozuměn s možností případných komplikací, které mohou nezletilého na akci potkat.

Zákonný zástupce dále prohlašuje, že nezletilého poučí o pravidlech bezpečného chování v průběhu akce.

Zákonný zástupce si není vědom žádných zdravotních obtíží, které by nezletilému bránily se akce účastnit.

Pořadatelé nenesou odpovědnost za případnou škodu na zdraví dítěte, která by mu v důsledku porušení pravidel bezpečného chování vznikla.

 

V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Podpis zákonného zástupce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Výše uvedený formulář k vyplnění stáhnete zde »