REGISTRACE
PROPOZICE
TRATĚ

PROPOZICE 2019

PROPOZICE 2019

OBECNÉ INFORMACE

Pořadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Datum konání: sobota 1. 6. 2019

Místo konání: Ostrava – Moravská Ostrava

Místo stratu: Náměstí biskupa Bruna, Forum Nová Karolina

On-line registrace: od 15. 11. 2018

Místo prezentace: Trojhalí, Ostrava

Čas prezentace: pátek 30. 5. 2019, 15:00 – 20:00 hod, sobota 1. 6. 2019, 8:00 – 12:50 hod

Čas konání: 9:30 hodin – start prvního závodu

Čas ukončení závodu: přibližně 14:40 hod

Zahájení after party s tombolou a vyhlašováním výsledků: 15:00 hod

ČASOVÝ POŘAD

 • 9.30 Rodinný běh s dm
 • 10.30 Nordic Walking 2,5 km
 • 11.20 běh žen 2,5 km
 • 12.15 běh žen 5 km
 • 13.20 běh žen 10 km

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu.

REGISTRACE

Jednotlivci

Od 15. 11. 2018 do 25. 5. 2019 se lze přihlásit on-line prostřednictvím www.ceskybehzen.cz a facebook.com/ceskbehzen.(Pouze přihlášením se do 25. 5. 2019 však lze získat startovní číslo se svým vlastním jménem.) Další registrace je pak možná pouze na místě v době provozu Prezentace ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2019 dle otvíracích hodin níže.

Do Českého běhu žen je možno se přihlásit jako jednotlivkyně, nebo jako členka týmu – upravit název soutěže. Pokud se účastnice registruje jako jednotlivkyně, pak je hodnocena v soutěži jednotlivců na trati, kterou absolvuje.

Týmy

Zároveň Český běh žen umožňuje závod týmů. Jedná se o čtyřčlenný tým žen. Závod týmů probíhá pouze na trati 5 km. Vítězí tým s nejnižším součtem časů jeho členek. Budou vyhlášeny 3 nejlepší týmy. Název týmu je na kreativitě jeho účastnic. Zároveň se členky týmu budou hodnotit i v závodě jednotlivců.

Postup při registraci týmu

První registraci provede jedna závodnice. V patřičném oddíle vyplní vlastní PIN kód. Registraci odešle. Následně zašle PIN kód ostatním členkám týmu, které se registrují do týmového běhu a vyplní jim zaslaný PIN kód. Potvrzující email bude zaslán všem členkám týmu. Úhradu však provede pouze první přihlášená z jednoho účtu.

STARTOVNÉ

V ceně startovného je obsažen:

 • start v závodě Českého běhu žen Ostrava na trati dle výběru
 • uvítací balíček
 • originální funkční běžecké tričko Nike
 • startovní číslo s čipem
 • vlastní jméno na startovním čísle při registraci do 25. 5. 2019
 • kineziotaping
 • masáž před závodem
 • individuální fotografii ze závodu
 • pitný režim
 • občerstvení po doběhu
 • hlídání dětí po dobu závodu
 • doprovodný program po celý den
 • účast na after party
 • účast ve slosování tomboly
 • pamětní medaile
 • e-diplom
 • sms výsledkový servis
 • pojištění proti úrazu

Výše startovného

do 31. 1. 2019 ... jednotlivci 377,- Kč / týmy 1.400,- Kč startovní číslo se jménem

do 25. 5. 2019 ... jednotlivci 577,- Kč / týmy 2.200,- Kč startovní číslo se jménem

od 26. 5. 2019 a na místě ... jednotlivci 777,- Kč / týmy 2.800,- Kč startovní číslo bez jména

Zaplacené startovné se nevrací, je však možné převést je na jinou osobu.
Startovné je považováno za uhrazené v den připsání částky v plné výši na účet pořadatele převodem nebo online platbou. Při platbě na místě - při akreditaci - je startovné hrazeno pouze v hotovosti.

Rodinný běh s dm

Online registrace pro Rodinný běh s dm končí 25. 5. 2019, v den závodu je možná registrace na místě u prezentace Rodinného běhu s dm.
Každé dítě dostává startovní číslo u prezentace, účastnickou medaili a pitný režim po doběhu.

Účast v závodu je zdarma.

Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého do 15 let na akci Český běh žen Ostrava 2019 k náhledu a ke stažení »

PREZENTACE (OTEVŘENÍ ZÁVODNÍ KANCELÁŘE)

Pátek 31. 5. 2019 od 15:00 do 20:00

Sobota 1. 6. 2019 od 8:00 hodin do 12:50

 • Prezentace bude probíhat v prostorách Trojhalí u Fora Nová Karolina.
 • Prezentace jednotlivých závodů bude ukončena vždy 30 minut před zahájením konkrétního běhu.
 • U prezentace obdrží každá účastnice startovní číslo s čipem. Čip je součástí startovního čísla, je přilepen na zadní straně čísla trvale. Prosíme zásadně neodlepujte!
 • U dam přihlášených do 25. 5. 2018 bude na čísle uvedeno jméno závodnice.

VĚKOVÉ KATEGORIE

BĚHY

V každé kategorii se vyhlašují první tři nejlepší. Vyhlášení na after party bude provedeno po ukončení celého závodu.

Z34: do 34 let (do roč. 1985)

Z44: 35 - 44 let (roč. 1984–1975)

Z54: 45 – 54 let (roč. 1974–1965)

Z55: 55 a starší (od roč. 1964)

NORDIC WALKING

V závodě NW nejsou rozlišovány věkové kategorie. Vyhlášeny jsou první tři závodnice v absolutním pořadí.

DÉLKA TRATÍ

1000 m – děti a děti s rodiči

2,5 km Nordic Walking – všechny věkové kategorie

2,5 km – všechny věkové kategorie

5 km – všechny věkové kategorie

10 km – všechny věkové kategorie

ČIPOVÉ MĚŘENÍ ČASŮ

Měření časů bude prováděno pomocí čipové technologie. Jednorázové čipy budou umístěny ve startovních číslech na jeho zadní straně a jsou nevratné. Startovní čísla musí být umístěna na hrudi závodnice, NE na zádech.

(Čipy prosím neodlepujte, nepřehýbejte ani nepřelamujte, mohlo by dojít k poškození čipu a poté by vám nemusel být změřen čas).

Čas v závodě bude měřen při průběhu startem a při průběhu cílem. Z těchto časů do výsledkové listiny zobrazíme dva časy. První čas je čas od výstřelu ze startovací pistole a druhý čas (ten lepší) od průběhu startovním kobercem. Tomuto času se říká REAL TIME. Pořadí pro vyhlašování se dle atletických pravidel určuje podle času od výstřelu.

VÝSLEDKY

Výsledné časy s umístěním budou zaslány po doběhu SMS na vaše telefonní číslo, které jste uvedla při registraci. Kompletní výsledky najdete v elektronické podobě na www.ceskybehzen.cz.

V prostorách Prezentace jsou vyvěšeny medailistky v jednotlivých bězích a kategoriích.

Diplomy budou ke stažení na webových stránkách Českého běhu žen. Na diplomu bude vaše jméno, umístění a výsledný čas.

Prosíme, uvádějte do přihlašovacího formuláře správné a úplné informace.

PRAVIDLA NORDIC WALKING

1. Povolena je pouze chůze.

2. Vždy je na zemi současně jedna noha a jedna hůl.

3. Běh je zakázán a je jednoznačným důvodem k diskvalifikaci účastníka závodu.

4. Povoleno je chodit jen po vyznačené trase závodu.

5. Zkrácení či pohyb mimo trasu je rovněž důvodem k diskvalifikaci.

6. Důvodem k diskvalifikaci je rovněž úmyslné brždění rychlejšího závodníka.

7. Délka hůlky musí být taková, aby loket svíral maximálně pravý úhel (výška chodce x 0,68).

8. Pohyb paží je střídavý. Pravá ruka jde dopředu vždy do kříže s levou nohou a naopak.

9. Pohyb paže vychází z ramene, ne z lokte. Ruka se v lokti nesmí krčit, pracuje rameno a zápěstí.

10. Poutko se vypouští za tělem. Ruka – dlaň za tělem je otevřená a vypouští hůlku v poutku.

PARKOVÁNÍ

Pro bezplatné parkování můžete využít kterékoli z podzemních parkovišť OC Fórum Nová Karolina.

ŠATNY A SPRCHY

Šatny se sprchami jsou k dispozici v prostorách Trojhalí, u Prezentace.

SILNIČNÍ PROVOZ

Silniční provoz na tratích bude zastaven, přesto dbejte pravidel silničního provozu. Každý běží na vlastní nebezpečí.

ÚSCHOVA OSOBNÍCH VĚCÍ

Bezplatná úschovna osobních věcí bude po dobu závodu v označených prostorách Trojhalí v blízkosti Prezentace.

ZDRAVOTNÍ STAV

Za svůj zdravotní stav zodpovídá každá závodnice osobně, případně její vysílající oddíl. U dětí mladších patnácti let pak rodiče. Přihlášením k závodu závodnice současně prohlašuje, že ji její zdravotní stav nebrání absolvovat závod.

OBČERSTVENÍ

Občerstvovací stanice budou dvě, osvěžovací stanice bude jedna. Jejich umístění po trati bude upřesněno před závodem. Pokud si chcete zajistit vlastní občerstvení (umělohmotná láhev), musíte jej odevzdat pořadatelům nejpozději v den závodu do 8.30 hodin u prezentace. Svoje občerstvení musíte mít označeno jménem.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Účastníci mladší 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.ceskybehzen.cz.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Všechny závodnice jsou v ceně závodu pojištěny proti úrazu.

registrace

 • Registrace probíhá na internetových stránkách pořadatele www.ceskybehzen.cz vyplněním a odesláním registračního on-line formuláře. Po řádném odeslání registrace systém zašle na uvedený mailový kontakt notifikaci včetně údajů pro úhradu startovného.
 • Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu.
 • Registrují se také účastníci dětských závodů. Je to z důvodu správy výsledků, fotografií a pamětních diplomů ze závodů.
 • Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele převodem či online platbou.
 • Přijetí platby startovného není oznamováno zpět mailovou notifikací. Potvrzením přijetí platby je přidělení startovního čísla ve startovní listině příslušného běhu.
 • Registrace, která nebude zaplacená do 10 dní, se automaticky ruší.
 • Zaplacený registrační poplatek (startovné) účastníkem je nevratný. Lze jej ale převést na jiného účastníka.
 • Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@ceskybehzen.cz. Tato změna není zpoplatněná.

Prezentace

 • Každý registrovaný závodník je povinen se prezentovat k závodu ve dnech, časech a na místech určeném pořadatelem.
 • Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě předložení kopie OP účastníka a kopie jeho potvrzujícího emailu.
 • Prezentace týmů je možná alespoň jedním ze členů týmu.
 • Prezentace závodníků pro Rodinný běh s dm je možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce.
 • Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

Závod

Pro všechny tratě

 • Vždy se jedná o závod s hromadným startem.
 • Závodí se dle pravidel IAAF (mimo Nordic Walking a Rodinný běh s dm).
 • Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času musí být umístěna předepsaným způsobem viz Propozice závodu.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekingové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky (neplatí pro hole v závodě Nordic Walking).
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v cíli.
 • První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží cenu. Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@ceskybehzen.cz.

Pro týmy

 • Týmy soutěží pouze na trati 5 km.
 • Závod týmů běží právě 4 běžkyně. Absolvují závod hromadně. Jejich časy se sčítají. Vítězí tým s nejnižším součtem časů.

Pro Rodinný běh s DM

 • Závod s hromadným startem bez měření času.
 • Všechny děti, případně v doprovodu rodičů běží stejnou trať.
 • Registrují se a startovní číslo při povinné prezentaci obdrží pouze děti.
 • Každé dítě obdrží uvítací balíček při prezentaci a účastnickou medaili po doběhu.

Pro Nordic Walking

 • Závod s hromadným startem.
 • Povinným doplňkem chodce jsou hole. Lze si zapůjčit u startu závodu.
 • Jinak platí pravidla pro běhy uvedená výše.

Tombola

 • Ceny tomboly jsou rozdělovány na základě startovních čísel.
 • Do tomboly jsou zařazena startovní čísla všech závodníků.
 • Tombola se losuje v čase a místě uvedeném v časovém pořadu.
 • V případě, že vylosovaný není přítomen, losuje se další výherce.


Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.