FOTO ZE ZÁVODU
E-DIPLOM
VÝSLEDKY

NOVINKY

29. 05. 2019

Přeregistrace a změny už jen u prezentace

Milé dámy, až do poslední chvíle můžete změnit svou trať. Od této chvíle již ale, prosím, nezasílejte své požadavky emailem, ale změnu nahlaste až u prezentce v Trojhalí.

Pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit a posíláte za sebe náhradníka, pak prosím, i tuto změnu budeme realizovat až u prezentace v Trojhalí. Váš náhradník s sebou však musí přinést vámi podepsanou Plnou moc se všemi náležitostmi (může být i scan v mobilním telefonu), která jej opravňuje k využití registrace, která byla původně na vaše jméno. Toto platí pro jakékoli změny počínaje dnešním dnem, tedy 29. 5. od 11:00 hodin.

Všechny změny, které jste nahlásili emailem do této doby jsou již provedeny a jsou platné.

Čas prezentace v Trojhalí

  • pátek 31. 5. 2019, 15:00 – 20:00 hod
  • sobota 1. 6. 2019, 8:00 – 12:50 hod